PROJEKTY EDUKACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. każdy uczeń gimnazjum zobowiązany jest raz (w ciągu 3-letniego cyklu nauczania) wziąć udział w metodzie projektu.

Czym jest metoda projektu?
Metoda projektu jest zespołowym, planowym działaniem ucznia (pod kierunkiem n-la) mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Udział w metodzie ma na celu rozwinąć u ucznia kreatywność, samodzielność, a przede wszystkim pomóc mu w określeniu jego mocnych i słabych stron.

Ocena metody projektu
Zaangażowanie w działania związane z metodą będzie brane pod uwagę w ocenie z zachowania, natomiast informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

TEMATY PRZEDMIOTOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO

NA ROK SZK. 2014/2015

Przedmiot

Temat projektu

 

Nauczyciel - opiekun projektu

 

Język polski

1. Slang w naszej szkole – jak mówią ci, z którymi przebywam?
2. Jak na przestrzeni wieków mówiono o miłości? (wybrane epoki)
3. ABC wiedzy o epokach literackich.

4. Jak przygotować przewodnik dla gimnazjalisty w formie map mentalnych?.
5. „Moja szkoła”- film.
6. W roli autorytetów językowych – najczęstsze błędy językowe.
7.  Wszystko na sprzedaż czyli o magii reklamy.
8. Najpiękniejsze wyznania miłosne – inscenizacja.
9. Media jako źródło informacji i dezinformacji..
10. „Właśnie leci kabarecik” – przedstawienie kabaretowe .

Beata Pilarska

Język polski

1.  O filmie i aktorach - ABC kinomana
2.  Konkurs wiedzy mitologicznej dla uczniów naszego gimnazjum (przygotowanie i przeprowadzenie).
3.  Bohaterowie i antybohaterowie w literaturze.

Krystian Ślęczka

Plastyka

1.  Graffiti – wczoraj, dziś i jutro.

2.  Zabytki Gminy Małomice.

Renata Rybicka

Język niemiecki

1.  Wir stellen unsere Schule vor. Przedstawiamy naszą szkołę.

Romualda Mitek

Historia

1.  Zabytek architektury barokowej w moim mieście.
2.  Zabytki architektury romańskiej najbliższej okolicy
.

Brygida Bednarczyk

Zajęcia artystyczne

1.  Trzech klasyków wiedeńskich: Haydn, Mozart i Beethoven.

Kaja Maciaszek

Język angielski

1.  Najsłynniejsze dzieła Brytyjskiej kultury w oparciu o książki, filmy i muzykę.


2.  Wielka Brytania – kraj wart zobaczenia.
Brytanii).

Paulina Halec

 

 

 

Tatiana Fraszczyk

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW

 MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Przedmiot

Temat projektu

Nauczyciel - opiekun projektu

Matematyka

1.  Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia.
2.  Matematyka w różnych dziedzinach sztuki.
3.  Matematyka oczami Guliwera.

Danuta Górak

Fizyka

1.  Maszyny proste wokół nas.
2.  Naturalni lotnicy- jak zwierzęta wykorzystują siłę nośną w powietrzu?
3.  Jak zmniejszyć zużycie wody na terenie posiadłości? Dlaczego wodę należy oszczędzać?
4.  Na jakiej zasadzie działają światłowody i gdzie znalazły zastosowanie?
 

Katarzyna Branicka

Biologia

1.  Wpływ bobra europejskiego na środowisko przyrodnicze doliny rzeki Bóbr.
2.  Rozmieszczenie populacji jemioły pospolitej na terenie gminy Małomice.
3.  "Wyprawy odkrywców" - projekt przyrodniczej ścieżki dydaktycznej
 

Aneta Świtała

Informatyka

1.  Jak można wykorzystać Internet do nauki różnych przedmiotów?

Danuta Górak

Geografia

1.  Grupy etniczne Polski - Ślązacy".

Przemysław Kucharzewski

Chemia

1.  Substancje o działaniu biologicznym – tłuszcze.

Mirosław Kapryczuk

Wychowanie fizyczne i EDB

1.  Żyj zdrowo na sportowo.
2.  Jak zachęcić naszych uczniów do zdrowego stylu życia.
3.  Szkolny organizator sportu. Planowanie i organizacja szkolnej imprezy sportowej.
 

Alicja Trąbska

1.  Zastosowanie Karate w korekcji wad postawy.

2.  Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w świetle nowych zmian

Marcin Mrozek

Technika

1.  Epokowe wynalazki techniczne.
2.  W jaki sposób grafen może wpłynąć na rozwój cywilizacji?

 

Zdzisław Pilarski