PROJEKTY EDUKACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. każdy uczeń gimnazjum zobowiązany jest raz (w ciągu 3-letniego cyklu nauczania) wziąć udział w metodzie projektu.

Czym jest metoda projektu?
Metoda projektu jest zespołowym, planowym działaniem ucznia (pod kierunkiem n-la) mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Udział w metodzie ma na celu rozwinąć u ucznia kreatywność, samodzielność, a przede wszystkim pomóc mu w określeniu jego mocnych i słabych stron.

Ocena metody projektu
Zaangażowanie w działania związane z metodą będzie brane pod uwagę w ocenie z zachowania, natomiast informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

TEMATY PRZEDMIOTOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO

NA ROK SZK. 2015/2016

Przedmiot

Temat projektu

 

Nauczyciel - opiekun projektu

 

Język polski

1. Slang w naszej szkole – jak mówią ci, z którymi przebywam?
2. Jak na przestrzeni wieków mówiono o miłości? (wybrane epoki)
3. Jak przygotować przewodnik dla gimnazjalisty w formie map mentalnych?.
4. „Moja szkoła”- film.
5. W roli autorytetów językowych – najczęstsze błędy językowe.
6.  Wszystko na sprzedaż czyli o magii reklamy.
7. Najpiękniejsze wyznania miłosne – inscenizacja.
8. Media jako źródło informacji i dezinformacji..
9. „Właśnie leci kabarecik” – przedstawienie kabaretowe .

Beata Pilarska

Język polski

1. Gazetka szkolna - wydanie specjalne.
2. Przygotowujemy grę dydaktyczną na motywach lektur szkolnych.
3. Jak prowokować i manipulować? media jako źródło informacji i dezinformacji.
4. Analiza językowa tekstów piosenek wybranego artysty, piosenkarza, zespołu (artykuł do gazetki, prezentacja).
 

Krystian Ślęczka

Plastyka

1.  Graffiti – wczoraj, dziś i jutro.

2.  Zabytki Gminy Małomice.

Renata Rybicka

Język niemiecki

1. Typowy Niemiec i typowy Polak – o stereotypach.

Romualda Mitek

Historia

1. Zabytki architektoniczne mojej okolicy.
2. Tradycje polskiego konstytucjonalizmu.
3. Szlakiem wielkich astronomów: Jan Kepler w Żaganiu
 

Brygida Bednarczyk

Zajęcia artystyczne

1.  Trzech klasyków wiedeńskich: Haydn, Mozart i Beethoven.

Kaja Maciaszek

Język angielski

1.  Unusual holidays in English speaking countries. Niezwykłe święta w krajach anglojęzycznych


2.  Podobieństwa między językiem angielskim a niemieckim. Ułatwiają czy utrudniają życie?

 

Paulina Halec

 

 

 

 

Tatiana Fraszczyk

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW

 MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Przedmiot

Temat projektu

Nauczyciel - opiekun projektu

Matematyka

1.  Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia.
2.  Matematyka w różnych dziedzinach sztuki.
3.  Matematyka oczami Guliwera.

Danuta Górak

Fizyka

1. Po co są pasy bezpieczeństwa w samochodzie?
2. Laureaci nagrody Nobla z fizyki.
 

Katarzyna Branicka

Biologia

1. „ Życie pod stopami”. Adaptacje środowiskowe fauny glebowej.
2. „ Każdy ma dar uzdrawiania”. Kampania na rzecz popularyzacji idei transplantacji.
3. „ Era komputera”. Zagrożenia zdrowotne płynące z cyberprzestrzeni. Wpływ niewłaściwego korzystania z komputera na zdrowie człowieka w świetle wyników badań zjawiska cyberholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej.
4. „Wirtualne herbarium”, czyli e-zielnik.
5. „Wyprawa Odkrywców” – projekt przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Małomic.
6. Występowanie jemioły pospolitej na terenie Małomic.
 

Aneta Świtała

Informatyka

1. Gry komputerowe i ich wpływ na życie człowieka.
2. Stworzenie filmu lub prezentacji o szkole i mieście
 

Katarzyna Branicka

Geografia

1. Jak świętują Europejczycy?
2. Cuda światowego krasu.
3. Co warto zobaczyć w stolicach wybranych krajów Unii Europejskiej?
4. Lepszy świat - Dzień Ziemi. W jaki sposób możemy dbać w naszych domach o ochronę środowiska?

 

Andżelika Zarzeczna

Chemia

1.  Substancje o działaniu biologicznym – tłuszcze.

Mirosław Kapryczuk

Wychowanie fizyczne i EDB

1.  Żyj zdrowo na sportowo.
2.  Jak zachęcić naszych uczniów do zdrowego stylu życia.
3.  Szkolny organizator sportu. Planowanie i organizacja szkolnej imprezy sportowej.
 

Alicja Trąbska

1. Wpływ żywienia na wynik sportowy.
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Marcin Mrozek

Technika

1. Wynalazcy w dziedzinie elektrotechniki.

Zdzisław Pilarski