Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

w Małomicach

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. każdy uczeń gimnazjum zobowiązany jest raz (w ciągu 3-letniego cyklu nauczania) wziąć udział w metodzie projektu.

Czym jest metoda projektu?
Metoda projektu jest zespołowym, planowym działaniem ucznia (pod kierunkiem n-la) mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Udział w metodzie ma na celu rozwinąć u ucznia kreatywność, samodzielność, a przede wszystkim pomóc mu w określeniu jego mocnych i słabych stron.

Ocena metody projektu
Zaangażowanie w działania związane z metodą będzie brane pod uwagę w ocenie z zachowania, natomiast informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

TEMATY PRZEDMIOTOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO

NA ROK SZK. 2017/2018

Przedmiot

Temat projektu

 

Nauczyciel - opiekun projektu

 

Język polski

1. Slang w naszej szkole – jak mówią ci, z którymi przebywam?
2. Jak na przestrzeni wieków mówiono o miłości? (wybrane epoki)
3. Jak przygotować przewodnik dla gimnazjalisty w formie map mentalnych?.
4. „Moja szkoła”- kręcimy film w wybranej konwencji (komedia, science-fiction, horror,thriller, melodramat).
5. W roli autorytetów językowych – najczęstsze błędy językowe.
6. Wszystko na sprzedaż czyli o magii reklamy.
7. Najpiękniejsze wyznania miłosne – inscenizacja.
8. „Właśnie leci kabarecik” – przedstawienie kabaretowe.

Beata Pilarska

Język polski

1. Gazetka szkolna - wydanie specjalne.
2. Przygotowujemy grę dydaktyczną na motywach lektur szkolnych.
3. Jak prowokować i manipulować? media jako źródło informacji i dezinformacji.
4. Analiza językowa tekstów piosenek wybranego artysty, piosenkarza, zespołu (artykuł do gazetki, prezentacja).
 

Krystian Ślęczka

Zajęcia artystyczne

1. Niezwykłe instrumenty.

2. Muzyka, którą słuchali nasi dziadkowie.
 

Katarzyna Poprawska

Plastyka

1.  Graffiti – wczoraj, dziś i jutro.

2.  Zabytki Gminy Małomice.

Renata Rybicka

Język niemiecki

1. Podróż po Szwajcarii - Szwajcarski Park Narodowy.

Romualda Mitek

Historia

1. Budżet gminy: przychody i wydatki mojej gminy. (WOS)
2. Romańska architektura sakralna mojej okolicy.

Brygida Bednarczyk

Język angielski

1.  A trip around London. Wycieczka po Londynie.


2.  Przewodnik po Małomicach i okolicach Małomic dla anglojęzycznego turysty.

 

Paulina Halec

 

 

 

 

Tatiana Fraszczyk

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW

 MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przedmiot

Temat projektu

Nauczyciel - opiekun projektu

Matematyka

1.  Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia.
2.  Matematyka w różnych dziedzinach sztuki.
3.  Matematyka oczami Guliwera.

Danuta Górak

Fizyka

1. Nobliści w dziedzinie fizyki.

2. Co wspólnego ma fizyka z muzyką?

Katarzyna Branicka

Biologia

1. „Wyprawa Odkrywców” – projekt przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Małomic.
2. Występowanie jemioły pospolitej na terenie Małomic.
 

Aneta Świtała

Geografia

1. 1. Jak świętują Europejczycy?
2. Cuda światowego krasu.
3. Co warto zobaczyć w stolicach wybranych krajów Unii Europejskiej?
4. Lepszy świat - Dzień Ziemi. W jaki sposób możemy dbać w naszych domach o ochronę środowiska?

Przemysław Kucharzewski

Chemia

1.  Substancje o działaniu biologicznym – tłuszcze.

Mirosław Kapryczuk

Wychowanie fizyczne i EDB

1.  Żyj zdrowo na sportowo.
2.  Jak zachęcić naszych uczniów do zdrowego stylu życia.
3.  Szkolny organizator sportu. Planowanie i organizacja szkolnej imprezy sportowej.
 

Alicja Trąbska

1. Wpływ żywienia na wynik sportowy.
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Marcin Mrozek

Technika

1. Wynalazcy w dziedzinie elektrotechniki.

Zdzisław Pilarski